ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เรื่อง ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๒
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 มกราคม. 2562