ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เชิญชวนผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษี ในเขตพื้นที่ตำบลแหลมตะลุมพุก

ชำระภาษี ภายในเดือนสิงหาคม 2563

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2563