ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง เรื่องให้ผู้วางเงินมัดจำรังวัดที่ดิน ไว้นานเกิน 5 ปี ไปติดต่อขอรับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีคืน
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563