ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
     
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการสาธารณะของ อบต.แหลมตะลุมพุก โดยจัดรูปเล่มรายงานฉบับบ จำนวน 1 โครงการ โดยว
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2564