องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
หมู่ที่ 1 ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 80140
โทรศัพท์ : 0-7580-9955 , แฟกซ์ 0-7580-9977
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
อีเมล์ : lamtalumpuk.62@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.laemtalumphuk.go.th/