แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)
   
 
   รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2558