ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
     
ประกาศรายชือผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
   
 
   

 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 4 ราย ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก พร้อมทั้งนำบัตรประชาชนและบัตรประจำตัวสอบมาแสดงเพื่อเข้าสอบ การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 07 สิงหาคม 2563