แผนพัฒนาท้องถิ่น
     
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 แก้ไข ครั้งที่ 1/2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 กรกฏาคม 2564