ผลการปฏิบัติงาน
     
ผลการปฏิบัติงาน ผลการประเมินประสิทธิภาพ(Local Performance Assessmen : LPA) ประจำปี 2561
   
   
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2561