ลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
     
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมตะลุมพุก เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2563